Chơi trên máy chủ: Season

Stargirl

Thể Loại: , , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Jennifer Lence, Carl Ogawa, Christina Northrup, Trish Stanard, Tom Root, Colleen McGuinness

Quốc gia: US

Xưởng: The CW, DC Universe

Thời Gian Chạy: 43:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: May 18, 2020

Ngày phát sóng cuối cùng: Aug 10, 2020

Tập: 14 Tập

Mùa: 2 Mùa

IMDb: 3.1