The King of Queens

The King of Queens

448 Lượt xem

Thể Loại:

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Michael J. Weithorn, Anthony Francesco, Sandra Araya Jensen

Quốc gia: US

Xưởng: CBS

Thời Gian Chạy: 25:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Sep 21, 1998

Ngày phát sóng cuối cùng: May 14, 2007

Tập: 207 Tập

Mùa: 9 Mùa

IMDb: 3.945