MONSTER

MONSTER

321 Lượt xem

Thể Loại: , , , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Masayuki Kojima, Kuniaki Haishima, Yūji Ikeda, Tatsuhiko Urahata, Ryu Takizawa, Satoshi Terauchi

Quốc gia: JP

Xưởng: Nippon TV

Thời Gian Chạy: 24:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Apr 06, 2004

Ngày phát sóng cuối cùng: Sep 27, 2005

Tập: 74 Tập

Mùa: 1 Mùa

IMDb: 2.464