Murdoch Mysteries

Murdoch Mysteries

186 Lượt xem

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , , , ,

Phi hành đoàn:

Quốc gia: CA

Xưởng: CBC Television, Citytv

Thời Gian Chạy: 60:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Jan 24, 2008

Ngày phát sóng cuối cùng: Apr 11, 2022

Tập: 240 Tập

Mùa: 16 Mùa

IMDb: 3.306