The Dawn of the Witch

The Dawn of the Witch

6 Lượt xem
Based in the world of Grimoire of Zero, magic students team up to perfect their skills!

Thể Loại: , , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Kakeru Kobashiri, Satoshi Kuwabara, Satoshi Kuwabara, Yumi Aburaya, Wataru Uchida, Satoshi Motoyama

Quốc gia: JP

Xưởng: TBS, BS11

Thời Gian Chạy: 24:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Apr 08, 2022

Ngày phát sóng cuối cùng: Jun 24, 2022

Tập: 12 Tập

Mùa: 1 Mùa

IMDb: 5