Happy Feet

Happy Feet

4274 Názory
Kráľovské tučniaky sa rodia s nadaním pre spev. Mumble je výnimka. Narodil sa, aby tancoval, vlastne stepoval. Takéto, tučniaka nehodné, chovanie sa stane dôvodom pre jeho vyhnanie z krajiny do veľkého studeného sveta. S pomocou čudákov Amigos a vševedúceho tvrďasa menom Lovelace sa Mumble vydáva na dobrodružnú cestu za poznaním. Byť úprimný sám k sebe je spôsob, ako zmeniť svet.